Anders Adern

Mit maleri er en arbejdsproces, som strækker sig over flere uger, en opgave med bestandige korrektioner og formuleringsforsøg. Processen bliver på en måde målet i sig selv og sporerne fra dette til et kludetæppe af øjeblikke, som en natur i stadig forandring, hvor det eneste uforanderlige er forandringen. Dette grænseland mellem det forestillende og det ikke-forestillende er et sted, hvor fortolkningen bliver åben og meningsdannelsen sker i det øjeblik tilskueren visualiserer en sammenhæng. Det er i tilskuerens associationer, sammen med sine egne tanker, oplevelser og minder, at billedet skabes og bliver meningsfyldt, hvormed med endelige tolkning er afhængig af sammenhængen og dermed aldrig endelig.
– Anders Adèrn, Malmö